tkk

Nye Trondheim Kunstmuseum, Leutenhaven

Dette er et forslag til nytt kunstgalleri for Trondheim, tegnet etter klassiske prinsipper. Bygget utgjør ca 5800 kvadratmeter, med adkomst, restaurant og drift på første plan og utstillingsarealer i andre etasje. Prosjektet er tegnet av Jacques Dhainaut og Sigurd Randby som del av mastergraden i arkitektur ved NTNU, under veiledning av professor Branko Mitrovic.

situasjonsplan, Leutenhaven

Museet er plassert på Leutenhaven; En sentral tomt i Trondheim, navngitt av sin tidligere funksjon som gartneri, men i dag brukt som parkeringsplass. Tomta grenser til Trøndelag teater, Sukkerhuset – Trondheims eldste barokke bygning – og en Jugendgård i vest. Prosjektet vårt søker å tilbakeføre Leutenhaven til et barokt hageanlegg, med det nye kunstgalleriet i øst.

langsnitt nord-sør
plantegning 2. etasje, utstilling
plantegning 1. etasje, adkomst
kortfasade
tverrsnitt øst-vest
nye Leutenhaven, sett fra sør-vest